הומניסט: שיקום של הגינות וכבוד עצמי

המבט המקיף של תוכנית של ל. רון האברד לשיקום פושעים שבאופן עובדתי משקמת הגינות וכבוד עצמי לבני אדם שבלעדיה היו אבודים. כאן גם תמצא את הסיפור של התקנון המוסרי ההגיוני של ל. רון האברד לבנייה מחדש של קשרי אחווה, ועכשיו נמצא בידי מאה מיליון אנשים.

אני לא מוכן להודות שיש על כדור הארץ אדם שהוא רע ומרושע מטבעו.

– ל. רון האברד

התוכן כולל
 • מבוא, ל. רון האברד
 • מציאת הדרך לכבוד עצמי
  • » הקולג' הקרימינלי מאת ל. רון האברד
 • אתיקה וצדק
  • » מהומות מאת ל. רון האברד
  • » צדק מאת ל. רון האברד
  • » חוק העונשין מאת ל. רון האברד
  • » אתיקה, צדק והדינמיקות מאת ל. רון האברד
 • פשע, ענישה ופסיכיאטריה
  • » פשע ופסיכיאטריה מאת ל. רון האברד
  • » הוועדה המלכותית של קנדה
 • הפתרון למשבר מוסר מודרני
  • » אושר מאת ל. רון האברד
 • מוסד הדרך אל האושר
  • » קרימינון
'סדרת ל. רון האברד׳, האנציקלופדיה הביוגרפית המלאה, ניתנת להשגה מ-Bridge Publications ומ-New Era Publications.