״Scientology היא המדע של לדעת איך לדעת תשובות. זוהי חוכמה מתוך מסורת של עשרת אלפים שנות מחקר באסיה ובתרבות המערב. זהו המדע לענייני אנוש שמטפל ב-livingness וב-beingness של האדם ומראה לו נתיב לחופש רב יותר.״
– ל. רון האברד

ספרים והרצאות של Dianetics ו‑Scientology

אין אמירה מאפיינת יותר לחייו של ל. רון האברד מאשר הצהרתו הפשוטה ״אני אוהב לעזור לאחרים, ומחשיב זאת להנאתי הגדולה ביותר בחיים לראות אדם משחרר עצמו מן הצללים המקדירים את ימיו״. 

כעדות לכך, החומרים של Dianetics ו-Scientology מרכיבים את האוסף הגדול ביותר של מידע שאי פעם הורכב על המיינד, הנפש והחיים, שעוּבּד ועבר קודיפיקציה בדקדקנות על-ידי ל. רון האברד במשך חמישים שנות מחקר, חקירה ופיתוח. התוצאות של עבודה זו כלולות במאות ספרים וביותר מ-3,000 הרצאות מוקלטות. 

הספרים וההרצאות האלה יוצרים את היסוד שעליו בנוי הגשר לחופש של Scientology. במקרים רבים, מר האברד נתן סדרת הרצאות מיד בעקבות הפרסום של ספר חדש, כדי לספק הסבר נוסף ותובנה על אבני דרך אלה. 

בעוד שספריו של ל. רון האברד מכילים את סיכומי פריצות הדרך והמסקנות כפי שהופיעו במסלול המחקר שהתפתח, ההרצאות שלו מספקות את הפירוט של תיעוד המחקר היומיומי ומסבירות את המחשבות, המסקנות, המבחנים וההדגמות שמופיעים לאורך הנתיב הזה. מהבחינה הזאת, הן התיעוד המלא של מסלול המחקר הכולל, ומספקות לא רק את פריצות הדרך החשובות ביותר ב-Dianetics ו-Scientology, אלא גם למה ואיך הוא הגיע אליהן.

עם זאת, העדות הגדולה ביותר לפועלו של ל. רון האברד היא הנסים שנובעים מהטכנולוגיה שלו, ומיליוני החברים שמקדמים את הטכנולוגיה הזו לעבר הנצח. שניהם הולכים וגדלים עם כל יום שחולף.

גלה עוד על הספרים וההרצאות של Dianetics ו-Scientology מאת ל. רון האברד בהוצאות לאור Bridge Publications ו-New Era Publications.