הומניסט: חינוך, אוריינות וציוויליזציה

השג נקודת מבט מקיפה על ל. רון האברד המחנך ועל הפיתוח האינפורמטיבי המעמיק של טכנולוגיית הלמידה – הטכנולוגיה היחידה לרכישת ידע ואוריינות שמסוגלת להפוך את הכיוון של התדרדרות חינוכית וניוון תרבותי.

המטרה והשאיפה של כל חברה כשהיא עוסקת בבעיית החינוך היא לשפר את היכולת, את היוזמה ואת הרמה התרבותית, ובאמצעות כל אלה, לשפר את רמת ההישרדות של אותה חברה.

– ל. רון האברד

התוכן כולל
 • מבוא, ל. רון האברד
 • חינוך של מחנך
  • » חינוך מאת ל. רון האברד
  • » הוראה מאת ל. רון האברד
 • טכנולוגיית הלמידה
  • » איך להבהיר מילה שאינה מובנת כהלכה מאת ל. רון האברד
  • » הבהרת מילים: המפתח לתקשורת, לחינוך ולהבנה מאת ל. רון האברד
 • המפתח לחיים
  • » דקדוק מאת ל. רון האברד
 • הארגון ליישום הלמידה
'סדרת ל. רון האברד׳, האנציקלופדיה הביוגרפית המלאה, ניתנת להשגה מ-Bridge Publications ומ-New Era Publications.