"אם כן, מבלי לגנות או לבוז בשום אופן לאף
אחת מאמונותיו של האדם, Scientology עלתה מאפרו
של מדע חסר רוח חיים, ושוב שאלה את השאלות
הנצחיות והשיבה עליהן."

– ל. רון האברד

תצלום מאת ל. רון האברד

ל. רון האברד
מאמרים וחיבורים

כאן מוצג מבחר של מאמרים מאת ל. רון האברד שבהם הוא מתאר בפירוט את הפילוסופיה שלו ואת מסעו המדהים לייסוד של Dianetics ו-Scientology.

עם זאת, כמילת הקדמה, בוא נגדיר תחילה מהי פילוסופיה כפי שעשה מר האברד – אהבת חוכמה או חיפוש אחריה, שבאופן מסורתי מקיפה את כל החיפושים הגדולים אחר האמת – ולכן נתייחס לעבודתו כחלק מהמסורת הפילוסופית העתיקה ביותר, שהחלה לפחות עם שחר המחשבה הדתית.


הפילוסופיה שלי
מאת ל. רון האברד

מאז כתיבתו בינואר 1965, החיבור "הפילוסופיה שלי" תואר בתור האמירה הסמכותית של ל. רון האברד על השקפתו הפילוסופית.

הנושא של הפילוסופיה הוא עתיק יומין. משמעות המילה היא ״אהבת החוכמה, לימוד החוכמה או החיפוש אחריה, או אחרי ידע של דברים ועל הגורמים להם, בין אם באופן תיאורטי או מעשי״.

כל מה שאנחנו יודעים על המדע או על הדת נובע מפילוסופיה....


סיכום על Scientology עבור מדענים
מאת ל. רון האברד

"סיכום על Scientology עבור מדענים", שנכתב במרץ 1969, מספק סקירה לא רק של הקשיים במחקר המדעי כפי שהוא מתייחס למדעי הרוח, אלא גם איך ל. רון האברד התגבר עליהם כדי לפתח את Scientology.

נכון לזמן כתיבת דברים אלה (1969), אני עוסק במחקר בסיסי בתחום החיים ומדעי הרוח כבר כשלושים ושמונה שנים....


הפילוסופיה מנצחת אחרי 2,000 שנה
מאת ל. רון האברד

"הפילוסופיה מנצחת אחרי 2,000 שנה" מאת ל. רון האברד מהווה הצהרה מסכמת על מקומה של Scientology במסורת הפילוסופיה. המאמר, שנכתב ב-1965, מהווה וידוע לאלה שהוא ראה בהם את אבותיהן הלגיטימיים של Dianetics ו-Scientology, במיוחד הפילוסופים היוונים אריסטו, סוקרטס, אפלטון ואוקלידס.

הפילוסופיה לא מתה עם מות יוון העתיקה.

מתוך מדעי הטבע של אותם זמנים נולד המדע....


תשובות של Scientology
מאת ל. רון האברד

המאמר של רון מ-1966, "תשובות של Scientology", שמתלווה למאמר "הפילוסופיה מנצחת אחרי 2,000 שנה", מציג תמונה של חופש הרבה מעבר למה שהפילוסופים של ימי קדם תיארו לעצמם כאפשרי.

האדם שאל הרבה מאוד שאלות בנוגע לעצמו.

שאלות כאלה הן "מי אני?" "מהיכן אני בא?" "מהו המוות?" "האם יש חיים אחרי המוות?"...


מהי גדוּלה?
מאת ל. רון האברד

קונפליקטים או סובלנות, שיתוף פעולה או התנגדות, אהבה או שנאה, אלה השאלות גם של חיי היומיום וגם של עניינים בינלאומיים. במאמר זה שנכתב באביב 1966, מר האברד עוסק בשאלה: כשאדם חשוף לשנאה, מהי התשובה לאושר שלו?

המשימה הקשה ביותר שיכולה להיות לאדם היא להמשיך לאהוב את הזולת למרות כל הסיבות שבגללן הוא לא אמור לעשות זאת.

והסימן האמיתי לשפיות ולגדוּלה הוא להמשיך בכך....