הורטיקולטורה: לצבוע בירוק את העולם

בסיפור מיוחד זה על גילויים נשגבים והשלכות פלנטריות, עקוב אחר המסלול של תגליותיו של ל. רון האברד בהורטיקולטורה. זהו מסע של גילוי – שמסופר באמצעות מאמרים והערות אישיות – שמשפיע על כל הדברים החיים ועל עצם המהות של החיים עצמם.

גיליתי שחייבת להיות לנו תקשורת טובה יותר עם צמחים, אם אנחנו רוצים אי פעם להתחיל להבין אותם ולהשתמש בהם בצורה המרבית לטובת המין האנושי.

– ל. רון האברד

התוכן כולל
 • מבוא, ל. רון האברד
 • רקע לניסויים
  • » תפקידיו של מנהל שטחי הנוי
  • » נוהל לניסויים
  • » תאורת גידול
  • » הקסם של חשיפת זרעים לקרינה
  • » תאורה והצמחים שלך
  • » הפיכת החממה שלך לאוטומטית
  • » זריעה ואדמה
  • » על שיעורי נביטה
  • » היבול הראשון של 1960
  • » ייעוץ ואבחון
  • » שיטות של שתילה מחדש
 • ניסויים מתקדמים
  • » החיים הפרטיים של צמחים נחשפים
  • » מהפכה מזעזעת את ממלכת הצמחים!
  • » מבט אל מאחורי הקלעים
  • » תגליות קשורות
 • צמיחה תרבותית
'סדרת ל. רון האברד׳, האנציקלופדיה הביוגרפית המלאה, ניתנת להשגה מ-Bridge Publications ומ-New Era Publications.