ציטוט יומי

"כשאדם הוא מיומן, שום דבר לא יכול לערער את גאוותו".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'סדרת כרכי הניהול' מאת ל. רון האברד