הכנסייה המייסדת של סיינטולוגיה המקורית
וושינגטון, די-סי

הכנסייה המייסדת של סיינטולוגיה בוושינגטון די-סי, איזור הקבלה, עם תצוגה על ראשית חייו של ל. רון האברד.
בתוך חמש שנים בלבד, סיינטולוגיה התרחבה ממוסד אחד לארגון בינלאומי. בעקבות הצורך החיוני לקווי תקשורת ברחבי העולם כדי לתאם בין ארגונים וקבוצות בחמש יבשות, ל. רון האברד העביר את הפעילויות המרכזיות של סיינטולוגיה מפניקס לוושינגטון די-סי. בהגיעו בקיץ 1955, הוא הקים את הכנסייה המייסדת של סיינטולוגיה בוושינגטון די-סי, ברחוב 19 מס' 1812 NW, באמצע Embassy Row.

הבניין המשוחזר בעל שלוש הקומות היה המטה הראשון של סיינטולוגיה בכל ארצות-הברית. במשרדו שבקומה השנייה, ל. רון האברד שימש בתור המנכ"ל הראשון, כשהוא מפקח על הארגונים ומפתח וכותב את המאמרים האדמיניסטרטיביים ואת קווי המדיניות שממשיכים להיות בשימוש כיום בכל הארגונים והמרכזים של סיינטולוגיה.

מסלול משוחזר של העתקת קלטות במרתף, שבו מוקם מרכז התפוצה הראשון של סיינטולוגיה, שסיפק את ספריו ואת הרצאותיו של ל. רון האברד לארגונים ולמשרדים בחמש יבשות.
מרכז ההפצה הראשון של סיינטולוגיה, שמוקם בארגון המייסד, סיפק ספרים והרצאות של ל. רון האברד למרכזים ברחבי העולם. חדר ההרצאות בבית מס' 1812 היה המקום שבו מר האברד הכריז על אבני הדרך של סיינטולוגיה שנבעו מהמחקר שלו.

תולדות חייו של ל. רון האברד מוצגות כיום בבניין המשופץ והמשוחזר במלואו בוושינגטון די-סי – החל מימיו באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בראשית שנות ה-30 דרך כתיבת התזה המקורית שלו על דיאנטיקה ב-1948.

סיינטולוגים מבקרים כיום במתקן כדי ללמוד עוד על חייו של ל. רון האברד ועל פריצות הדרך של מחקרו בוושינגטון די-סי. זהו גם המקום שבו מקיימים ועידות עם פקידי ממשל ועם פקידים מהסקטור הפרטי כדי לתכנן ולתאם את השימוש בפתרונותיו של ל. רון האברד בתחומים של אי-ידיעת קרוא וכתוב, אי-מוסריות, סמים ופשע.