התשובות של סיינטולוגיה
מאת ל. רון האברד

המאמר "התשובות של סיינטולוגיה" שנכתב על-ידי מר האברד ב-1966
כמאמר נלווה למאמר "הפילוסופיה מנצחת אחרי 2,000 שנה" מציג תמונה של חופש הרבה מעבר למה שפילוסופים מהעת העתיקה העלו בדעתם שאפשרי.

האדם שאל הרבה מאוד שאלות בנוגע לעצמו.

שאלות כאלה הן "מי אני?" "מהיכן אני בא?" "מהו המוות?" "האם יש חיים אחרי המוות?"

כל ילד שואל את השאלות האלה, אך לאדם מעולם לא היו תשובות שסיפקו אותו למשך זמן רב.

"לדתות יש תשובות שונות לשאלות אלה, והן שייכות למעשה לתחום הפילוסופיה הדתית, כי זהו התחום של הידע האנושי אשר ביקש לענות עליהן".

לדתות יש תשובות שונות לשאלות אלה, והן שייכות למעשה לתחום הפילוסופיה הדתית, כי זהו התחום של הידע האנושי אשר ביקש לענות עליהן.

התשובות השתנו במשך הדורות ומגזע לגזע, ושינוי זה לבדו הוא אבן הנגף אשר הכניסה את הספקנות לאמונות. דתות ישנות דועכות וגוועות משום שאנשים אינם סבורים יותר שהתשובות שהן נותנות לשאלות המוזכרות לעיל הן אמיתיות.

התדרדרות הנצרות מאופיינת בציניות מודרנית על גיהינום שבו האדם נשרף לנצח ועל גן עדן שבו האדם מנגן בנבל לעולמים.

המדעים המטריאליסטיים ביקשו להפחית בערכו של התחום כולו, בהתייחסם לבעיה בביטול באמצעות התשובות שהיו בלתי אפשריות באותה המידה, אשר גרסו שהאדם הוא פשוט בשר ודם, ושכל החיים התעוררו כתוצאה מהתלקחות ספונטנית ומקרית בים של אמוניה. "תשובות" כאלה נשמעות יותר כמו הודו לפני התקופה הבודהיסטית, שבה נאמר שהעולם נישא על שבעה פילים שעמדו על שבעה עמודים אשר עמדו על גב צב, וכשהתרגזו משאלות הילד ששאל על מה הצב עמד, ענו לו "על בוץ! וזה בוץ משם ומטה!"

זהו טבעה של האמת. ואם יודעים אותה, דברים רבים אפילו יותר נעשים מובנים. החולי והניוון של אסיה נוטים להפחית באמיתותם של מושגיהם, ובמערב, מלחמה שבה החיילים ראו את הכיתוב "Gott Mit Uns" [אלוהים איתנו] על אבזמי החגורות של אויביהם ההרוגים נטתה לסיים את שליטתן של הכנסיות בזמנים ההם – שכן אלוהים לא היה יכול להיות בשני הצדדים של עבודת שטן שכזו, או כך סברו החיילים.

אפילו למצוותו הגדולה של ישו "אהוב את שכנך" נראה שיש פחות כוח כיום בעולם של מס הכנסה, אינפלציה וטבח של אוכלוסיות אזרחיות בשם השלום.

אם כן, מבלי לגנות או לבוז בשום אופן לאף אחת מאמונותיו של האדם, סיינטולוגיה עלתה מאפרו של מדע חסר רוח חיים, ושוב שאלה את השאלות הנצחיות והשיבה להן.

העובדה שבתשובות טמון כוחה של האמת מוכחת על-ידי התוצאות. במקום החולי של הודו הדתית, סיינטולוגים חולים רק לעתים נדירות. במקום לוחמה פנימית, כגון מהומות אלכסנדריה, סיינטולוגים חיים בהרמוניה יחסית זה עם זה ויש להם מיומנויות שמאפשרות שיקום מהיר של מערכות יחסים.