ציטוט יומי

"כל מטרה שלא כוללת אושר והתנסות לא יכולה להיות מטרה ששווה להשקיע בה מחשבה. כשאדם לא מסוגל יותר להעלות בעיני רוחו אושר כחלק מעתידו, האדם הזה הוא מת".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'דיאנטיקה 55!' מאת ל. רון האברד