ציטוט יומי

"ידע של הכללים שנמצאים ביסודם של החיים יביא לביטחון בחיים. ידע של הכללים שנמצאים ביסודם של החיים יביא גם לביטחון בעבודה".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'בעיות העבודה' מאת ל. רון האברד