ציטוט יומי

"רעיונות ולא קרבות מסמנים את התקדמותו של המין האנושי".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'מדע ההישרדות' מאת ל. רון האברד