ציטוט יומי

"כל הבעיות הן פשוטות ביסודן – ברגע שאתה יודע את התשובה הבסיסית. וזה לא דבר יוצא דופן בחיים".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'אנליזה עצמית' מאת ל. רון האברד