ציטוט יומי

"קיים יחס ישר בין הבריאות והיכולת של האדם לבין הנכונות שלו לקבל על עצמו אחריות".

—ל. רון האברד
לקוח מתוך
'הרצאות פניקס' מאת ל. רון האברד